Kam pro pomoc?

V rámci přípravy a realizace projektu jsou síťovány organizace, které nabízejí v krajích služby v oblasti duševního zdraví a prevence rizikového chování. Ze získaných dat se postupně vytváří seznam organizací podle typu problémů.

Odborná pomoc

V průběhu konferencí mají studenti možnost se seznámit s lokálními odbornými institucemi, které se jednotlivých konferencí zúčastňují.

Praha

Jsem v psychické nepohodě a potřebuji akutně pomoc. Cítím, že situaci sám nezvládnu a potřebuji stabilizovat. Mám sebevražedné myšlenky.

Krizová centra

Dětské krizové centrum

Telefon:  241 480 511,  777 664 672
E-mail: ambulance@ditekrize.cz
Adresa: Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk
www.ditekrize.cz

Krizové centrum RIAPS

(Centrum sociálních služeb Praha)
Telefon: 222 586 768
E-mail.: riaps@csspraha.cz
Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3
www.csspraha.cz/kc-riaps

Centrum krizové intervence

(Psychiatrická nemocnice Bohnice)
Telefon: 284 016 110
Adresa: Ústavní 91, 180 00 Praha 8
bohnice.cz/krizova-pomoc

Pomoc na telefonu, chatu a online

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Telefon pro problematiku rizik kyberprostoru: 778 510 510
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Pražská linka důvěry

(Centrum sociálních služeb Praha)
Telefon:  222 580 697
E-mailové poradenství: linka.duvery@csspraha.cz
Kontaktní e-mail: linka.duvery@csspraha.cz
Chat: www.chat-pomoc.cz
www.capld.cz/linky-duvery-cr2/12050/prazska-linka-duvery

Linka první psychické pomoci

Telefon: 116 123
E-mail: 116123@cestazkrize.net
Chat: linkapsychickepomoci.cz/chat
linkapsychickepomoci.cz

Modrá linka

Pomoc v obtížných životních situacích pro děti i dospělé
Telefon: 608 902 410, 731 197 477
E-mail: help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz
modralinka.cz

Linka pro rodinu a školu

(Cesta z krize)
Telefon: 116 000
E-mailové poradenství: 116000@cestazkrize.net
Kontaktní e-mail: info@ztracenedite.cz;
lucie.hermankova@cestazkrize.net
Chat: linkaztracenedite.cz/chat
linkaztracenedite.cz

Národní linka pomoci AIDS

(Státní zdravotní ústav)
Telefon: 800 144 44

Mám problém a hledám dlouhodobější odbornou pomoc.

Duševní zdraví

Centrum duševního zdraví Podskalí

(Fokus Praha a Psych. klinika VFN)
Telefon: 774 804 923
E-mail: cdzpodskali@fokus-praha.cz
Adresa: Vnislavova 48/4, 128 00 Praha 2
fokus-praha.cz/co-delame/sluzby-pro-lidi-s-dusevnim-onemocnenim/centra-dusevniho-zdravi-a-komunitni-tymy/centrum-dusevniho-zdravi-podskali

Centrum duševního zdraví 6

(ÚVN Střešovice /Fokus Praha)
Telefon: 770 152 223
E-mail.: info@cdz6.cz
Adresa: Nad Alejí 1881/29, 162 00 Praha 6
www.cdz6.cz

Centrum duševního zdraví 8

(PN Bohnice / Fokus Praha spolu s Bona, o.p.s)
Tel.: 770 152 223
E-mail: info@cdz8.cz
Adresa: Dolákova 24, Praha 8
cdz8.cz

Centrum duševního zdraví 9

(PN Bohnice / Fokus Praha a spolupracující Bona, o. p. s.)
Telefon: 734 785 106
E-mail: info@cdz9.cz
Adresa: Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, 190 00 Praha 9
cdz9.cz

Centrum duševního zdraví Eset

(Klinika Eset / Eset Help)
Telefon: 224 316 135
E-mail:vcdz@cdzeset.cz
Adresa: Úvalská 47, 100 00 Strašnice, Praha 10
www.cdzeset.cz

Centrum duševního zdraví pro dětí a adolescenty

Dům tří přání
Telefon: 608 173 556
E-mail: cdz@dumtriprani.cz
Adresa: Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7 – Bubeneč
www.dumtriprani.cz/nase-centra/centrum-dusevniho-zdravi-pro-deti-adolescenty-praha

Fokus Praha, z. ú.

Telefon: 420 777 800 983
E-mail: fokus@fokus-praha.cz
Adresa: Dolákova 536/24, 181 00 Praha 8-Bohnice
fokus-praha.cz

Nevypusť duši

E-mailová poradna Nevypusť duši:
nevypustdusi.cz/poradna
nevypustdusi.cz

Linka Anabell

Telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
Telefon: 774 467 293

Nepanikař, z.s.

Aplikace: nepanikar.eu/aplikace-nepanikar
Poradna: nepanikar.eu/poradna/#formular
Chat: nepanikar.eu/chat
nepanikar.eu

Opatruj se

Národní ústav duševního zdraví
E-mail: opatrujse@nudz.cz
www.opatruj.se

Psychoportál

www.psychoportal.cz
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí
Telefon:116 006
www.116006.cz

Poruchy příjmu
potravy

Centrum pro diagnostiku a léčbu poruch příjmu

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
Adresa: Ke Karlovu 11, Praha 2
Lůžkové oddělení: tel.: 224 965 335
Denní stacionář: tel: 224 965 053
E-mail: stacionarPPP@vfn.cz
psychiatrie.lf1.cuni.cz/centrum-pro-diagnostiku-a-lecbu-poruch-prijmu-potravy

Centrum Anabell, z. ú.

Linka Anabell 774 467 293 – telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
posta@anabell.cz
Internetová poradna: iporadna@anabell.cz
Kontaktní centrum Praha: tel. 775 904 778
www.anabell.cz

E-clinic

Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, z.ú.
www.healthyandfree.cz
E-mail: info@ecinstitut.cz
Telefon: 775 715 478
ecinstitut.cz

Sebepoškozování

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Týrání, zneužívání, zanedbávání

Dětství bez násilí

Centrum Locika, z. ú.
e-mail poradna@detstvibeznasili.cz.
Adresa: Umělecká 588/6, Praha 7, 17000
Chat: locika.neziskovky.com

Dětské krizové centrum

Krizové centrum telefon:  241 480 511,  777 664 672
E-mail: ambulance@ditekrize.cz
Adresa: Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk
Linka důvěry:  241 484 149,  777 715 215
www.ditekrize.cz

Bright Sky CZ

Nejste sami: praktická podpora a informace, jak reagovat na domácí násilí.
Mobilní aplikace dostupná v Google Play (Android) a App Store (Apple)
bright-sky.org

Šikana a kyberšikana

Poradna Minimalizace šikany (AISIS)

Telefon: 116 111
minimalizacesikany.cz/poradna

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
www.linkabezpeci.cz

Společenství proti šikaně

www.sikana.org

Poradna E-bezpečí

poradna.e-bezpeci.cz

Linka pomoci

(Dětské krizové centrum)
Telefon: 241 484 149, 777 715 215),
Internetová poradna: elinka.iporadna.cz

Závislosti

Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Telefon: 224 968 253
E-mail: addambulance@vfn.cz
Adresa: Apolinářská 4, 128 00 Praha 2
www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-adiktologie/odborne-ambulance

Prev-Centrum, z. ú.

Telefon.: 233 355 459, 777 161 138
E-mail: ambulance@prevcentrum.cz
Adresa: Meziškolská 1120/2, 169 00 Praha 6
prevcentrum.cz

Sananim

Telefon: 724 521 913
E-mail:klinika@sananim.cz
Adresa: Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1
www.sananim.cz/sluzby-a-zarizeni/ambulance

Národní linka pro odvykání

AdiPoint, z.ú.: odvykání kouření, lékům, alkoholu, hraní, drogám, sociálním sítím
Telefon: 800 350 000
chciodvykat.cz

Drop In, o. p. s.


Karolíny Světlé 268/18
(vchod z ulice Boršov)
110 00 Praha 1
Poradenská linka 222 221 431

LGBT+

Transparent

E-mail: info@jsmetransparent.cz
E-mail podpůrné skupiny:
skupiny@jsmetransparent.cz
Online poradna s barvou ven:
www.sbarvouven.cz
www.jsmetransparent.cz

Prague Pride, z. s.

Telefon: 606 191 154
E-mail: office@praguepride.com
Adresa: Rybná 716/24 11000 Praha1
Poradna: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODX_4EWbdPQHhdR9VysFd0Ovw9dqNP0Jy9GTP2glDH5qvmw/viewform
www.praguepride.cz