Kam pro pomoc?

V rámci přípravy a realizace projektu jsou síťovány organizace, které nabízejí v krajích služby v oblasti duševního zdraví a prevence rizikového chování. Ze získaných dat se postupně vytváří seznam organizací podle typu problémů.

Odborná pomoc

V průběhu konferencí mají studenti možnost se seznámit s lokálními odbornými institucemi, které se jednotlivých konferencí zúčastňují.

Jihočeský kraj

Jsem v psychické nepohodě a potřebuji akutně pomoc. Cítím, že situaci sám nezvládnu a potřebuji stabilizovat. Mám sebevražedné myšlenky.

Krizová centra

THEIA – krizové centrum o.p.s

Linka pomoci tel.: 775 202 421
Email: pomoc@theia.cz
Adresa: Mánesova 11/3b, 370 01 České
Budějovice
https://www.theia.cz/poradenstvi-a-pomoc/pomoc-v-krizi/

Poradny THEIA:
České Budějovice

728 008 771, 704 259 358
pomoc@theia.cz
Mánesova 11/3b, 370 01

Jindřichův Hradec

771 127 869
krejcova@theia.cz
Pravdova 837, 377 01

Český Krumlov

770 160 904
novotna@theia.cz
Kaplická 439, 381 01

Písek

602 728 064
snapko@theia.cz
Heydukova 97/15, 397 01

Strakonice

725 418 090
vargova@theia.cz
Smetanova 533, 386 01

Blatná

725 945 798
sloupova@theia.cz
Nádražní 661, 388 01

Krizové centrum

Centrum pomoci rodině (Portus
Prachatice, o. p. s.)
Tel.: 736 213 002
Mail: krizac@portusprachatice.cz
Starokasárenská 192, Prachatice
www.portusprachatice.cz

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, z. ú.

Tel.: 776 763 176
Email: pomoc@ditevkrizi.cz
Adresa: Nová 1871/5, 370 01 České
Budějovice
www.ditevkrizi.cz

Pomoc na telefonu, chatu a online

Linka důvěry České Budějovice

Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy
a Linka důvěry České Budějovice o.p.s.
Tel.: 387 313 030
Email: spramv@gmail.com
www.rodinnaporadnacb.cz

Linka bezpečí

Tel.: 116 111
Email: pomoc@linkabezpeci.cz
chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Tel.: 241 484 149 , 777 715 215
Tel. pro problematiku rizik kyberprostoru:
778 510 510
Internetové poradenství: problem@
ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat


Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

Modrá linka

Tel.: 608 902 410, 731 197 477
Pomoc v obtížných životních situacích
pro děti i dospělé
E-mail: help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz
modralinka.cz

Linka pro rodinu a školu

(Cesta z krize)
Telefon: 116 000
E-mailové poradenství: 116000@cestazkrize.net
Kontaktní e-mail: info@ztracenedite.cz;
lucie.hermankova@cestazkrize.net
Chat: linkaztracenedite.cz/chat
linkaztracenedite.cz

Národní linka pomoci AIDS

(Státní zdravotní ústav)
Telefon: 800 144 44

Mám problém a hledám dlouhodobější odbornou pomoc.

Duševní zdraví

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Tel: 381 204 211
Email: dpnoparany@dpnoparany.cz
Adresa: Opařany 121, 391 61 Opařany
www.dpnoparany.cz

FOKUS Česká Budějovice, z.ú.

Tel.: 383 136 220
Email: fokus@fokus-cb.cz
Adresa: Novohradská 1058/71, 370 08 České
Budějovice
fokus-cb.cz

Nevypusť duši

E-mailová poradna: nevypustdusi.cz/poradna
www.nevypustdusi.cz

Linka Anabell

Tel. krizová pomoc pro problematiku
spojenou s okruhem poruch přijmu potravy Tel.: 774 467 293

Nepanikař, z. s.

Aplikace: nepanikar.eu/aplikace-nepanikar
Poradna: nepanikar.eu/poradna/#formular
Chat: nepanikar.eu/chat
www.nepanikar.eu

Opatruj se

Národní ústav duševního zdraví
E-mail: opatrujse@nudz.cz
www.opatruj.se

Psychoportál

www.psychoportal.cz
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí
Telefon:116 006
www.116006.cz

Poruchy příjmu
potravy

Centrum Anabell, z. ú.

Linka Anabell 774 467 293 – telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
posta@anabell.cz
Internetová poradna: iporadna@anabell.cz
Kontaktní centrum Praha: tel. 775 904 778
www.anabell.cz

E-clinic

Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, z.ú.
www.healthyandfree.cz
E-mail: info@ecinstitut.cz
Telefon: 775 715 478
ecinstitut.cz

Sebepoškozování

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

Tel: 381 204 211
Email: dpnoparany@dpnoparany.cz
Adresa: Opařany 121, 391 61
www.dpnoparany.cz

FOKUS České Budějovice, z. ú.

Tel.: 383 136 220
Email: fokus@fokus-cb.cz
Adresa: Novohradská 1058/71, 370 08 České Budějovice
fokus-cb.cz

Týrání, zneužívání, zanedbávání

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

Dětství bez násilí

Centrum Locika, z. ú.
e-mail poradna@detstvibeznasili.cz.
Adresa: Umělecká 588/6, Praha 7, 17000
Chat: locika.neziskovky.com

Dětské krizové centrum

Krizové centrum telefon:  241 480 511,  777 664 672
E-mail: ambulance@ditekrize.cz
Adresa: Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk
Linka důvěry:  241 484 149,  777 715 215
www.ditekrize.cz

Poradna bílého kruhu bezpečí

Tel.: 734 479 644
Email: bkb.cbudejovice@bkb.cz
Riegrova 51, 370 01 České Budějovice www.bkb.cz

Bright sky CZ

Nejste sami: praktická podpora a informace, jak
reagovat na domácí násilí.
Mobilní aplikace dostupná v Google Play
(Android) a App Store (Apple)
bright-sky.org

Šikana a kyberšikana

Poradna Minimalizace šikany (AISIS)

Telefon: 116 111
minimalizacesikany.cz/poradna

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
www.linkabezpeci.cz

Společenství proti šikaně

www.sikana.org

Poradna E-bezpečí

poradna.e-bezpeci.cz

Linka pomoci

(Dětské krizové centrum)
Telefon: 241 484 149, 777 715 215),
Internetová poradna: elinka.iporadna.cz

Portus Prachatice, o. p. s.

Primární prevence Phénix
Tel.:722 049 751
Email: phenix@portusprachatice.cz
Adresa: Starokasárenská 192, Prachatice
www.portusprachatice.cz

Do světa z. s.

Tel.: 607 652 862
Email: dosveta@dosveta.org
Adresa: Heydukova 349, 386 01 Strakonice
www.dosveta.cz

Závislosti

METHA, z. ú.

tel.: 775 567 704
email:havlova@osmeta.cz
Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
www.osmeta.cz

Národní linka pro odvykání

AdiPoint, z.ú.
Tel.: 800 350 000
Odvykání kouření, lékům, alkoholu, hraní,
drogám, sociálním sítím
chciodvykat.cz

Prevent z. ú.

Adiktologická poradna České Budějovice
Tel: 725 708 078
E-mail: ap@prevent99.cz
Adresa: Františka Ondříčka 2
370 11 České Budějovice
prevent99.cz/ap
www.prevent99.cz/sluzby/#sluzby-adikt

Prevent Strakonice

Tel: 601 506 043
E-mail: ap.strakonice@prevent99.cz
Bezděkovská 186 (3. patro vlevo)
386 01 Strakonice

Prevent Prachatice

Tel: 702 050 789
E-mail: ap.prachatice@prevent99.cz
Primátorská 76
383 01 Prachatice
Poradna pro nelátkové závislosti
Tel.: 720 960 314
Email: pnz@prevent99.cz


LGBT+

Transparent

E-mail: info@jsmetransparent.cz
E-mail podpůrné skupiny:
skupiny@jsmetransparent.cz
Online poradna s barvou ven:
www.sbarvouven.cz
www.jsmetransparent.cz

Prague Pride, z. s.

Telefon: 606 191 154
E-mail: office@praguepride.com
Adresa: Rybná 716/24 11000 Praha1
Poradna: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODX_4EWbdPQHhdR9VysFd0Ovw9dqNP0Jy9GTP2glDH5qvmw/viewform
www.praguepride.cz

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z. s.

Tel.: 778 069 004
Email: poradna@proud.cz
Adresa: Mattioliho 3274/5, 106 00 Praha 10
www.proud.cz

SEXHELP- národní linka pro genderové a sexuální zdraví

Národní ústav pro duševní zdraví
Tel. : 314 004 002

Problematika sexuálních preferencí a problematického sexuálního chování

Tel.: 317 071 668
Problematika sexuální orientace a genderové identity, která řeší problematiku spojenou s LGBT+
Tel.: 14 004 003
Email: sexhelp@nudz.cz
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany
sexhelplinka.cz