Kam pro pomoc?

V rámci přípravy a realizace projektu jsou síťovány organizace, které nabízejí v krajích služby v oblasti duševního zdraví a prevence rizikového chování. Ze získaných dat se postupně vytváří seznam organizací podle typu problémů.

Odborná pomoc

V průběhu konferencí mají studenti možnost se seznámit s lokálními odbornými institucemi, které se jednotlivých konferencí zúčastňují.

Moravsko-slezský kraj

Jsem v psychické nepohodě a potřebuji akutně pomoc. Cítím, že situaci sám nezvládnu a potřebuji stabilizovat. Mám sebevražedné myšlenky.

Krizová centra

Krizové centrum Ostrava, z. s.

Ambulantní a pobytová forma
Tel.: 596 110 882-3
Email: krizovecentrum@kriceos.cz Adresa: Ruská 94/29, Ostrava – Vítkovice www.kriceos.cz

Krizové a kontaktní centrum pod slunečníkem

Tel.: 553 718 487
Email: kkc@podslunecnikem.cz. Adresa: Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01 Opava www.podslunecnikem.cz

Krizové centrum pro děti a rodinu

Centrum sociálních služeb Ostrava, o. p. s. Tel.: 595 054 019
Email: css@css-ostrava.cz
Adresa: Chelčického 39, 130 00 Praha 3 css-ostrava.cz/krizove-centrum-deti-rodina


Pomoc na telefonu, chatu a online

Linka důvěry Ostrava

Tel.: 737 267 939
Email: elinka.iporadna.cz www.mnof.cz/linka-duvery

Linka důvěry Karvinná

Tel.: 596 318 080 nebo 777 499 650
Skype: linka.duvery.karvina www.cepp.cz/kdy-pomahame/linka-duvery

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Národní linka pomoci AIDS

(Státní zdravotní ústav)
Telefon: 800 144 44

Modrá linka

Pomoc v obtížných životních situacích pro děti i dospělé
Telefon: 608 902 410, 731 197 477
E-mail: help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz
modralinka.cz

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Telefon pro problematiku rizik kyberprostoru: 778 510 510
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Linka pro rodinu a školu

(Cesta z krize)
Telefon: 116 000
E-mailové poradenství: 116000@cestazkrize.net
Kontaktní e-mail: info@ztracenedite.cz;
lucie.hermankova@cestazkrize.net
Chat: linkaztracenedite.cz/chat
linkaztracenedite.cz

Mám problém a hledám dlouhodobější odbornou pomoc.

Duševní zdraví

Pohotovostní psychiatrická ambulance Fakultní nemocnice Ostrava

Tel.: 597 373 888 www.fno.cz/oddeleni-psychiatricke/pohotovostni-psychi- atricka-ambulance

Linka důvěry Karvinná

Tel.: 596 318 080 nebo 777 499 650
Skype: linka.duvery.karvina www.cepp.cz/kdy-pomahame/linka-duvery

Krizové centrum Ostrava, z. s.

Ambulantní a pobytová forma
Tel.: 596 110 882-3
Email: krizovecentrum@kriceos.cz Adresa: Ruská 94/29, Ostrava – Vítkovice www.kriceos.cz

Ambulance dětské a dorostové psychiatrie Havířov

Tel.:596 491 284
Adresa: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov www.nemocnicehavirov.cz/ambulance/psychiatrie-klinic- ka-psychologie-a-adiktologie

FOKUS Opava, z. s.

Tel.: 553 652 433, 553 650 760 E-mail: fokusopava@seznam.cz Adresa: Hradecká 16, 746 01 Opava www.fokusopava.cz

Nevypusť duši

E-mailová poradna Nevypusť duši:
nevypustdusi.cz/poradna
nevypustdusi.cz

Linka Anabell

Telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
Telefon: 774 467 293

Nepanikař, z.s.

Aplikace: nepanikar.eu/aplikace-nepanikar
Poradna: nepanikar.eu/poradna/#formular
Chat: nepanikar.eu/chat
nepanikar.eu

Opatruj se

Národní ústav duševního zdraví
E-mail: opatrujse@nudz.cz
www.opatruj.se

Psychoportál

www.psychoportal.cz

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

Poruchy příjmu
potravy

Centrum Anabell, z. ú.

Linka Anabell 774 467 293 – telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
posta@anabell.cz
Internetová poradna: iporadna@anabell.cz
Kontaktní centrum Praha: tel. 775 904 778
www.anabell.cz

Kontaktní centrum Ostrava

Tel.: 602 236 457
Email: ostrava@anabell.cz web www.anabell.cz/index.php

E-clinic

Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, z.ú.
www.healthyandfree.cz
E-mail: info@ecinstitut.cz
Telefon: 775 715 478
ecinstitut.cz www.healthyandfree.cz

Sebepoškozování

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Týrání, zneužívání, zanedbávání

Dětství bez násilí

Centrum Locika, z. ú.
e-mail poradna@detstvibeznasili.cz.
Adresa: Umělecká 588/6, Praha 7, 17000
Chat: locika.neziskovky.com

Dětské krizové centrum

Krizové centrum telefon:  241 480 511,  777 664 672
E-mail: ambulance@ditekrize.cz
Adresa: Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk
Linka důvěry:  241 484 149,  777 715 215
www.ditekrize.cz

Bright Sky CZ

Nejste sami: praktická podpora a informace, jak reagovat na domácí násilí.
Mobilní aplikace dostupná v Google Play (Android) a App Store (Apple)
bright-sky.org

Šikana a kyberšikana

Poradna Minimalizace šikany (AISIS)

Telefon: 116 111
minimalizacesikany.cz/poradna

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
www.linkabezpeci.cz

Společenství proti šikaně

www.sikana.org

Poradna E-bezpečí

poradna.e-bezpeci.cz

Institut prevence, z. s.

Tel.: 605 533 157, 605 533 327
Email: institutppp@email.cz
Adresa: Bedřicha Nikodéma 4476/15, Ostrava – Poruba, 708 00
institutprevence.cz/aktuality

Rizika internetu a komunikačních technologií, o. s.

Email:nebudobet@email.cz
Tel.: 774 242 507. Adresa: Na Hradbách 1922/15, 702 00 Ostrava www.nebudobet.cz

RENARKON o. p. s.

Centrum primární prevence Tel.: 596 638 807 Email: vedcpp@renarkon.cz
Adresa: Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava www.renarkon.cz/centrum-primarni-prevence

Linka pomoci

(Dětské krizové centrum)
Telefon: 241 484 149, 777 715 215),
Internetová poradna: elinka.iporadna.cz

Závislosti

RENARKON, o. p. s.

Tel.: 595 782 122
Mobil: 724 154 239
Email: vedporadna@renarkon.cz
Adresa: Stojanovo náměstí 1, 709 00 Ostrava – Mariánské hory www.renarkon.cz/poradna-renarkon

Modrý kříž v České republice

www.modrykriz.org

Český Těšín

Tel.: 731 494 713
E-mail: tesin@modrykriz.org Viaduktová 8
737 01 Český Těšín

Frýdek – Místek

Tel.: 724 087 221
E-mail: frydek-mistek@modrykriz.org Malý Koloredov 811
738 01 Frýdek – Místek

Karvinná

Tel.: 731 494 695
E-mail: karvina@modrykriz.org Karola Sliwky 149
733 01 Karviná – Fryštát

Ostrava

Tel.: 733 535 487
E-mail: ostrava@modrykriz.org Havlíčkovo nábřeží 687/21
702 00 Ostrava

Orlová

Tel.:702 156 621
E-mail: orlova@modrykriz.org
B. Němcové 853
735 14 Orlová – Poruba

Krystal Help

Email: krystal.krnov@seznam.cz Tel..: 775 650 460 Adiktologická ambulance Krnov Tel..: 775 650 460 Adresa: Poliklinika, vchod „E“, nám. Hrdinů 9, 794 01 Krnov
www.krystalhelp.cz

Adiktologická ambulance Bruntál

Tel.: 608 031 850
Adresa: Zahradní 1, 792 11 Bruntál

OPEN HAUS, o. p. s.

Tel.: 775 096 716
Email: zakova.openhouse@seznam.cz Adresa: Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál www.openhousebruntal.cz

Národní linka pro odvykání


AdiPoint, z.ú.: odvykání kouření, lékům, alkoholu, hraní, drogám, sociálním sítím
Telefon: 800 350 000
chciodvykat.cz

LGBT+

Transparent

E-mail: info@jsmetransparent.cz
E-mail podpůrné skupiny:
skupiny@jsmetransparent.cz
Online poradna s barvou ven:
www.sbarvouven.cz
www.jsmetransparent.cz

Prague Pride, z. s.

Telefon: 606 191 154
E-mail: office@praguepride.com
Adresa: Rybná 716/24 11000 Praha1
Poradna: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODX_4EWbdPQHhdR9VysFd0Ovw9dqNP0Jy9GTP2glDH5qvmw/viewform
www.praguepride.cz

SEXHELP – národní linka pro genderové a sexuální zdraví

Národní ústav pro duševní zdraví
Tel. : 314 004 002

Problematika sexuálních preferencí a proble- matického sexuálního chování
Tel.: 317 071 668
Problematika sexuální orientace a genderové identity, která řeší problematiku spojenou

s LGBT+
Tel.: 14 004 003
Email: sexhelp@nudz.cz
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany sexhelplinka.cz