Kam pro pomoc?

V rámci přípravy a realizace projektu jsou síťovány organizace, které nabízejí v krajích služby v oblasti duševního zdraví a prevence rizikového chování. Ze získaných dat se postupně vytváří seznam organizací podle typu problémů.

Odborná pomoc

V průběhu konferencí mají studenti možnost se seznámit s lokálními odbornými institucemi, které se jednotlivých konferencí zúčastňují.

Liberecký kraj

Jsem v psychické nepohodě a potřebuji akutně pomoc. Cítím, že situaci sám nezvládnu a potřebuji stabilizovat. Mám sebevražedné myšlenky.

Krizová centra

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK, p. o.

Tel.: 770 138 278, 482 750 890
Email: info@cipslk.cz
Adresa: Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30 www.cipslk.cz

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy:

Liberec

Tel.: 485 108 866, 606 167 312
Email: info@rpliberec.cz
Adresa: Dvorská 445, Liberec 5 – Králův Háj, 460 05

Turnov

Mobil: 731 926 889
Email: turnov@rpliberec.cz
Adresa: Žižkova 2030, 511 01 Turnov

Česká Lípa

Tel.: 487 853 203, 607 862 086 Email: info@poradnacl.cz
Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Tel.:: 487 853 203, 607 862 086 Email: info@poradnacl.cz
Adresa: Konopeova 812, Česká Lípa

Pomoc na telefonu, chatu a online

Linka důvěry Liberec

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p. o.
Tel.: 485 177 177, 606 450 044
Email: pomoc@linka-duvery.cz. Adresa: Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30 www.linka-duvery.cz

Linka duševní tísně

Most k naději
Tel.: 476 701 444
Bezplatný skype telefon: ldt.most
Email: ldt.most@mostknadeji.cz www.mostknadeji.eu/linka-dusevni-tisne

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Telefon pro problematiku rizik kyberprostoru: 778 510 510
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Modrá linka

Pomoc v obtížných životních situacích pro děti i dospělé
Telefon: 608 902 410, 731 197 477
E-mail: help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz
modralinka.cz

Linka pro rodinu a školu

(Cesta z krize)
Telefon: 116 000
E-mailové poradenství: 116000@cestazkrize.net
Kontaktní e-mail: info@ztracenedite.cz;
lucie.hermankova@cestazkrize.net
Chat: linkaztracenedite.cz/chat
linkaztracenedite.cz

Národní linka pomoci AIDS

(Státní zdravotní ústav)
Telefon: 800 144 44

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

SEXHELP

Národní linka pro genderové a sexuální zdraví (Národní ústav pro duševní zdraví)
Tel.: 314 004 002
Problematika sexuálních preferencí a problematického sexuálního chování

Tel.: 317 071 668
Problematika sexuální orientace a genderové identity, která řeší problematiku spojenou s LGBT+
Tel.: 14 004 003
Email: sexhelp@nudz.cz
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany
sexhelplinka.cz

Mám problém a hledám dlouhodobější odbornou pomoc.

Duševní zdraví

Fokus Liberec o. p. s.

Tel.: 485 163 440
Email: info@fokusliberec.cz
Adresa: Nezvalova 662/18, 460 15 Liberec XV – Starý Harcov
www.fokusliberec.cz

Dětské psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec

Dětská psychiatrická ambulance. Tel.: 485313515

Dětská psychologická ambulance. Tel.: 485313515
Adresa: Školní ulice 430, Liberec 5, 460 05 (Králův háj) www.nemlib.cz/detske-psychiatrie

Linka duševní tísně

Most k naději
Tel.: 476 701 444
Bezplatný skype telefon: ldt.most
Email: ldt.most@mostknadeji.cz www.mostknadeji.eu/linka-dusevni-tisne

Nevypusť duši

E-mailová poradna Nevypusť duši:
nevypustdusi.cz/poradna
nevypustdusi.cz

Linka Anabell

Telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
Telefon: 774 467 293

Nepanikař, z.s.

Aplikace: nepanikar.eu/aplikace-nepanikar
Poradna: nepanikar.eu/poradna/#formular
Chat: nepanikar.eu/chat
nepanikar.eu

Opatruj se

Národní ústav duševního zdraví
E-mail: opatrujse@nudz.cz
www.opatruj.se

Psychoportál

www.psychoportal.cz
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí
Telefon:116 006
www.116006.cz

Poruchy příjmu
potravy

Dětské psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec

Dětská psychiatrická ambulance Tel.: 485313515

Dětská psychologická ambulance Tel.: 485313515
Adresa: Školní ulice 430, Liberec 5, 460 05 (Králův háj) www.nemlib.cz/detske-psychiatrie

Centrum Anabell, z. ú.

Linka Anabell 774 467 293 – telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
posta@anabell.cz
Internetová poradna: iporadna@anabell.cz
Kontaktní centrum Praha: tel. 775 904 778
www.anabell.cz

E-clinic

Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, z.ú.
www.healthyandfree.cz
E-mail: info@ecinstitut.cz
Telefon: 775 715 478
ecinstitut.cz

Sebepoškozování

Dětské psychiatrické oddělení Krajské nemocnice Liberec

Dětská psychiatrická ambulance Tel.: 485313515

Dětská psychologická ambulance Tel.: 485313515
Adresa: Školní ulice 430, Liberec 5, 460 05 (Králův háj) www.nemlib.cz/detske-psychiatrie

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Týrání, zneužívání, zanedbávání

Intervenční centrum Liberec

Tel.: 482 311 632, 776 776 501 Email: info.ic@cipslk.cz
Adresa: Tanvaldská 269, Liberec 30

Kontaktní místa IC:

Česká Lípa

Tel.: 722 509 825, 482 311 632, 776 776 501 Email: info.ic@cipslk.cz
Adresa: Konopeova 812, 470 01 Česká

Frýdlant

Tel.: 482 311 632, 776 776 501 Email: info.ic@cipslk.cz
Adresa: Míru 1407, 464 01 Frýdlant

Jilemnice

Tel.: 482 311 632, 776 776 501
Email: info.ic@cipslk.cz
Adresa: Metyšova 372, 514 01 Jilemnice

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

Dětství bez násilí

Centrum Locika, z. ú.
e-mail poradna@detstvibeznasili.cz.
Adresa: Umělecká 588/6, Praha 7, 17000
Chat: locika.neziskovky.com

Dětské krizové centrum

Krizové centrum telefon:  241 480 511,  777 664 672
E-mail: ambulance@ditekrize.cz
Adresa: Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk
Linka důvěry:  241 484 149,  777 715 215
www.ditekrize.cz

Bright Sky CZ

Nejste sami: praktická podpora a informace, jak reagovat na domácí násilí.
Mobilní aplikace dostupná v Google Play (Android) a App Store (Apple)
bright-sky.org

Šikana a kyberšikana

ADVAITA, z. ú.

Tel.: 739 054 664
Email: primarniprevence@advaitaliberec.cz Facebook – Prevence Advaita
Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec prevence.advaitaliberec.cz/o-nas

Linka duševní tísně

Most k naději
Tel.: 476 701 444
Bezplatný skype telefon: ldt.most
Email: ldt.most@mostknadeji.cz www.mostknadeji.eu/linka-dusevni-tisne

Poradna E-bezpečí

poradna.e-bezpeci.cz

Maják, o. p. s.

Tel.: 777 465 10, 778 533 195
Email: prevence@majakops.cz
Adresa: Konopná 776, Liberec 14, 460 14 www.majakops.cz

Poradna Minimalizace šikany (AISIS)

Telefon: 116 111
minimalizacesikany.cz/poradna

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
www.linkabezpeci.cz

Linka pomoci

(Dětské krizové centrum)
Telefon: 241 484 149, 777 715 215),
Internetová poradna: elinka.iporadna.cz

Společenství proti šikaně

www.sikana.org

Závislosti

K-Centrum Liberec a Jablonec nad Nisou

Most k naději, z. s. www.mostknadeji.eu/liberecky-kraj/k-cen- trum-liberec

Liberec

Tel.: 775 624 246, 482 713 002
Adresa: Felberova 256/11, 460 01 Liberec

Jablonec nad Nisou

Tel.: 775 624 246, 722 978 563
Adresa: Střelecká 5437/6, 466 01 Jablonec nad Nisou

Národní linka pro odvykání

AdiPoint, z.ú.: odvykání kouření, lékům, alkoholu, hraní, drogám, sociálním sítím
Telefon: 800 350 000
chciodvykat.cz

Centrum adiktologických služeb

Advaita, z. ú.
Tel.: 603 829 730
Email: recepce@advaitaliberec.cz Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec advaitaliberec.cz/poradny-pro-gambling

Krajské poradna pro závislosti:

Liberec

Tel.: 603 829 730
Email: recepce@advaitaliberec.cz Adresa: Rumunská 14/6, 460 01 Liberec

Semily

Tel.: 737 450 969
Email: semily@advaitaliberec.cz Adresa: Nádražní 213, 513 01 Semily

Turnov

Tel.: 720 158 739
Email: turnov@advaitaliberec.cz Adresa: Žižkova 2031, 511 01 Turnov

LGBT+

Linka duševní tísně

Most k naději
Tel.: 476 701 444
Bezplatný skype telefon: ldt.most
Email: ldt.most@mostknadeji.cz www.mostknadeji.eu/linka-dusevni-tisne

SEXHELP – Národní linka pro genderové a sexuální zdraví

Národní ústav pro duševní zdraví
Tel. : 314 004 002

Problematika sexuálních preferencí a proble- matického sexuálního chování
Tel.: 317 071 668
Problematika sexuální orientace a genderové identity, která řeší problematiku spojenou

s LGBT+
Tel.: 14 004 003
Email: sexhelp@nudz.cz
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany sexhelplinka.cz

Transparent

E-mail: info@jsmetransparent.cz
E-mail podpůrné skupiny:
skupiny@jsmetransparent.cz
Online poradna s barvou ven:
www.sbarvouven.cz
www.jsmetransparent.cz

Prague Pride, z. s.

Telefon: 606 191 154
E-mail: office@praguepride.com
Adresa: Rybná 716/24 11000 Praha1
Poradna: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODX_4EWbdPQHhdR9VysFd0Ovw9dqNP0Jy9GTP2glDH5qvmw/viewform
www.praguepride.cz

Queer Geography, z. s.

Email: info@queergeography.cz
Márova 2806/10, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 lgbt-zdravi.cz/projekty-2