Kam pro pomoc?

V rámci přípravy a realizace projektu jsou síťovány organizace, které nabízejí v krajích služby v oblasti duševního zdraví a prevence rizikového chování. Ze získaných dat se postupně vytváří seznam organizací podle typu problémů.

Odborná pomoc

V průběhu konferencí mají studenti možnost se seznámit s lokálními odbornými institucemi, které se jednotlivých konferencí zúčastňují.

Zlínský kraj

Jsem v psychické nepohodě a potřebuji akutně pomoc. Cítím, že situaci sám nezvládnu a potřebuji stabilizovat. Mám sebevražedné myšlenky.

Krizová centra

Poradenské a krizové centrum, p. o.

Krizová pomoc
Email: pk@pkcentrum.cz
Tel.: 730 166 86
Adresa: Divadelní 3354, 760 01 Zlín pkcentrum.cz

Pomoc na telefonu, chatu a online

Linka SOS Zlín

Tel.: 420 577 431 333 nebo +420 778 400 170 Email: sos@zlin.cz
Emailové poradenství: sos@zlin.cz
Adresa: Za Školou 570, Zlín 760 01

Chat: iporadna.cz/elinka-chatova-poradna www.soszlin.cz

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Telefon pro problematiku rizik kyberprostoru: 778 510 510
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

Modrá linka

Pomoc v obtížných životních situacích pro děti i dospělé
Telefon: 608 902 410, 731 197 477
E-mail: help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz
modralinka.cz

Národní linka pomoci AIDS

(Státní zdravotní ústav)
Telefon: 800 144 44

Linka pro rodinu a školu

(Cesta z krize)
Telefon: 116 000
E-mailové poradenství: 116000@cestazkrize.net
Kontaktní e-mail: info@ztracenedite.cz;
lucie.hermankova@cestazkrize.net
Chat: linkaztracenedite.cz/chat
linkaztracenedite.cz

SEXHELP

Národní linka pro genderové a sexuální zdraví (Národní ústav pro duševní zdraví)
Tel.: 314 004 002
Problematika sexuálních preferencí a problema- tického sexuálního chování

Tel.: 317 071 668
Problematika sexuální orientace a genderové identity, která řeší problematiku spojenou
s LGBT+
Tel.: 14 004 003
Email: sexhelp@nudz.cz
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany sexhelplinka.cz

Mám problém a hledám dlouhodobější odbornou pomoc.

Duševní zdraví

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Tel. linka pro děti: 573 314 469 Mobilní linka pro děti: 773 233 380, 773 070 274, 773 070 275

Tel.: 573 314 111
Email: pnkm@pnkm.cz
Adresa: Havlíčkova 1265 767 01 Kroměříž www.pnkm.cz

Centrum duševního zdraví Kroměříž

Od 18 let
Email: info@cdzkm.cz Adresa: Mánesova 3880, 67 01 Kroměříž

MUDr. Iveta Kasanová, psychiatr 735 756 491, kasanovai@pnkm.cz

Mgr. Maňásková Kristýna, psycholog 778 463 907, manaskovak@pnkm.cz www.cdzkm.cz

Psychocentrum Zlín

Tel.: 577 220 634, 737 038 850 Email: info@psychocentrumzlin.cz Adresa: Osvoboditelů 91 760 01 Zlín www.psychocentrumzlin.cz

Nevypusť duši

E-mailová poradna Nevypusť duši:
nevypustdusi.cz/poradna
nevypustdusi.cz

Linka Anabell

Telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
Telefon: 774 467 293

Nepanikař, z.s.

Aplikace: nepanikar.eu/aplikace-nepanikar
Poradna: nepanikar.eu/poradna/#formular
Chat: nepanikar.eu/chat
nepanikar.eu

Opatruj se

Národní ústav duševního zdraví
E-mail: opatrujse@nudz.cz
www.opatruj.se

Psychoportál

www.psychoportal.cz
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí
Telefon:116 006
www.116006.cz

Poruchy příjmu
potravy

Psychocentrum Zlín

Tel.: 577 220 634, 737 038 850 Email: info@psychocentrumzlin.cz Adresa: Osvoboditelů 91 760 01 Zlín www.psychocentrumzlin.cz

Psychiatrická nemocnice v Kroměříži

Tel. linka pro děti: 573 314 469 Mobilní linka pro děti: 773 233 380, 773 070 274, 773 070 275

Tel. ústředna: 573 314 111
Email: pnkm@pnkm.cz
Adresa: Havlíčkova 1265 767 01 Kroměříž www.pnkm.cz

Centrum Anabell, z. ú.

Linka Anabell 774 467 293 – telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
posta@anabell.cz
Internetová poradna: iporadna@anabell.cz
Kontaktní centrum Praha: tel. 775 904 778
www.anabell.cz

E-clinic

Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, z.ú.
www.healthyandfree.cz
E-mail: info@ecinstitut.cz
Telefon: 775 715 478
ecinstitut.cz

Sebepoškozování

Psychocentrum Zlín

Tel.: 577 220 634, 737 038 850 Email: info@psychocentrumzlin.cz Adresa: Osvoboditelů 91 760 01 Zlín www.psychocentrumzlin.cz

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Týrání, zneužívání, zanedbávání

Intervenční centrum Zlínského kraje

Tel.: 774 405 682
Email: ic@pkcentrum.cz. Adresa: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín pkcentrum.cz/nase-sluzby/intervencni- -centrum

Vsetín

Tel.:608 885 027 Email: pcvsetin@pkcentrum.cz

Uherské Hradiště

Tel.: 775 760 785
Email: pcuh@pkcentrum.cz

Kroměříž

Tel.: 775 760 789
Email: pckromeriz@pkcentrum.cz

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

Dětství bez násilí

Centrum Locika, z. ú.
e-mail poradna@detstvibeznasili.cz.
Adresa: Umělecká 588/6, Praha 7, 17000
Chat: locika.neziskovky.com

Dětské krizové centrum

Krizové centrum telefon:  241 480 511,  777 664 672
E-mail: ambulance@ditekrize.cz
Adresa: Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk
Linka důvěry:  241 484 149,  777 715 215
www.ditekrize.cz

Bright Sky CZ

Nejste sami: praktická podpora a informace, jak reagovat na domácí násilí.
Mobilní aplikace dostupná v Google Play (Android) a App Store (Apple)
bright-sky.org

Šikana a kyberšikana

MADIO z. s.

Tel.: 777 716 883, 577 775 522 E-mail: info@madio.cz
Adresa: Kvítková 3687 760 01 Zlín www.madio.cz

Poradna Minimalizace šikany (AISIS)

Telefon: 116 111
minimalizacesikany.cz/poradna

Společenství proti šikaně

www.sikana.org

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
www.linkabezpeci.cz

Poradna E-bezpečí

poradna.e-bezpeci.cz

Linka pomoci

(Dětské krizové centrum)
Telefon: 241 484 149, 777 715 215),
Internetová poradna: elinka.iporadna.cz

Závislosti

Psychocentrum Zlín

Tel.: 577 220 634, 737 038 850 Email: info@psychocentrumzlin.cz Adresa: Osvoboditelů 91 760 01 Zlín www.psychocentrumzlin.cz

AGARTA z. s.

Ohrada 1879, 755 01 Vsetín
Tel.: +420 571 436 900
Email: agarta@agarta.cz
Adresa: Ohrada 1879, 755 01 Vsetín www.agarta.cz

Poradna pro závislosti Valašské Meziříčí

Tel.: 602 125 306
Email: poradna@agarta.cz, iveta.olsako- va@agarta.cz

Adresa: Náměstí 84/17, 757 01 Valašské Meziříčí

Poradna pro závislosti Vsetín

Tel.: 724 370 244, 702 149 189. Email: iveta.olsakova@agarta.cz Adresa: Hotel Vsacan, Žerotínova 1114, Vsetín 755 01

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Společnost podané ruce, o. p. s.
Tel.: +420 777 293 960

Email: gambling.zk@podaneruce.cz Adresa: tř. Tomáše Bati 202, Zlín – Louky podaneruce.cz/centra-sluzby/centrum- -komplexni-pece-ve-zlinskem-kraji

Linka naberte kurz

Krizová tel. linka pro hazardní hráče a jejich blízké

Společnost podané ruce, o. p. s. Tel.: +420 777 477 877
Email: kontakt@nabertekurz.cz www.nabertekurz.cz

Národní linka pro odvykání

AdiPoint, z.ú.: odvykání kouření, lékům, alkoholu, hraní, drogám, sociálním sítím
Telefon: 800 350 000
chciodvykat.cz

LGBT+

SEXHELP

Národní linka pro genderové a sexuální zdraví (Národní ústav pro duševní zdraví)
Tel.: 314 004 002
Problematika sexuálních preferencí a problema- tického sexuálního chování

Tel.: 317 071 668
Problematika sexuální orientace a genderové identity, která řeší problematiku spojenou
s LGBT+
Tel.: 14 004 003
Email: sexhelp@nudz.cz
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany sexhelplinka.cz

Psychocentrum Zlín

Tel.: 577 220 634, 737 038 850 Email: info@psychocentrumzlin.cz Adresa: Osvoboditelů 91 760 01 Zlín www.psychocentrumzlin.cz

Transparent

E-mail: info@jsmetransparent.cz
E-mail podpůrné skupiny:
skupiny@jsmetransparent.cz
Online poradna s barvou ven:
www.sbarvouven.cz
www.jsmetransparent.cz

Prague Pride, z. s.

Telefon: 606 191 154
E-mail: office@praguepride.com
Adresa: Rybná 716/24 11000 Praha1
Poradna: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODX_4EWbdPQHhdR9VysFd0Ovw9dqNP0Jy9GTP2glDH5qvmw/viewform
www.praguepride.cz

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z. s.

Tel.: 778 069 004
Email: poradna@proud.cz

Adresa: Mattioliho 3274/5, 106 00 Praha 10
www.proud.cz

Queer Geography, z. s.

Email: info@queergeography.cz Márova 2806/10, Praha 5 – Stodůlky, 155 00
lgbt-zdravi.cz/projekty-2