Kam pro pomoc?

V rámci přípravy a realizace projektu jsou síťovány organizace, které nabízejí v krajích služby v oblasti duševního zdraví a prevence rizikového chování. Ze získaných dat se postupně vytváří seznam organizací podle typu problémů.

Odborná pomoc

V průběhu konferencí mají studenti možnost se seznámit s lokálními odbornými institucemi, které se jednotlivých konferencí zúčastňují.

Kraj Vysočina

Jsem v psychické nepohodě a potřebuji akutně pomoc. Cítím, že situaci sám nezvládnu a potřebuji stabilizovat. Mám sebevražedné myšlenky.

Krizová centra

Psychocentrum

Manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o. Tel.: 567 215 532, 606 520 546 Email: ic.vysocina@psychocentrum.cz Adresa: Třída Legionářů 1468/36, 586 01, Jihlava www.psychocentrum.cz

Jihlava

Tel.: 731 873 408, 567 308 855
Email: poradna.ji@psychocentrum.cz Adresa: Pod Příkopem 4, Jihlava 586 01

Třebíč

Tel.: 568 846 500, 704 619 459 Email: poradna.tr@psychocentrum.cz Adresa: Karlovo náměstí 30/41, 674 01 Třebíč

Žďár nad Sázavou

Tel.: 566 621 404, 728 846 122
Email: poradna.zr@psychocentrum.cz
Adresa: Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod

Tel.: 734 354 085
Email: poradna.hb@psychocentrum.cz Adresa: U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Tel.: 737 618 913 Email: poradna.pe@psychocentrum.cz Adresa: Pražská 127 (budova č. 2), 393 01 Pelhřimov

Intervenční centrum Jihlava

Tel.: 567 215 532, 606 520 546 Email: ic.vysocina@psychocentrum.cz Adresa: Třída Legionářů 1468/36, 586 01 Jihlava

Krizové centrum Jihlava

Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s Tel.: 567 155 028, 727 803 665 Email: kcji@pestalozzi.cz Adresa: Štefanikovo nám. 1972/2, 586 01 Jihlava https://pestalozzi.cz/kontakty/krizove-centrum-jihlava/

Pomoc na telefonu, chatu a online

Linka důvěry střed Třebíč

Mobil: 775 22 33 11
Tel.: 568 44 33 1, 775 22 33 11 Email: linkaduvery@stred.info Chat: iporadna.cz/ld-stred/ www.stred.info/linka-duvery-stred

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Telefon pro problematiku rizik kyberprostoru: 778 510 510
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Telefon: 116 123
E-mail: 116123@cestazkrize.net
Chat: linkapsychickepomoci.cz/chat
linkapsychickepomoci.cz

Modrá linka

Pomoc v obtížných životních situacích pro děti i dospělé
Telefon: 608 902 410, 731 197 477
E-mail: help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz
modralinka.cz

Linka pro rodinu a školu

(Cesta z krize)
Telefon: 116 000
E-mailové poradenství: 116000@cestazkrize.net
Kontaktní e-mail: info@ztracenedite.cz;
lucie.hermankova@cestazkrize.net
Chat: linkaztracenedite.cz/chat
linkaztracenedite.cz

Národní linka pomoci AIDS

(Státní zdravotní ústav)
Telefon: 800 144 44

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

Mám problém a hledám dlouhodobější odbornou pomoc.

Duševní zdraví

Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod

Mobil: 773 743 516
Tel.: 569 478 300
Email: jelinkovapet@plhb.cz
Léčba zavislostí: 603 813 652
Adresa: Rozkošská 2322 580 01 Havlíčkův Brod www.pnhb.cz

Psychiatrická léčebna PATEB s. r. o.

Tel.: 565 303 237
Email: pateb@pateb.cz
Adresa: Budějovická 625 675 31 Jemnice www.pateb.cz

Psychoterapeutické centrum Jihlava

Tel.:723 118 808
Email: info@psycholog-jihlava.cz
Adresa: Havlíčkova 34a, Jihlava. psycholog-jihlava.cz

FOKUS Vysočina

Centrum duševního zdraví
Mobil: 775 151 497
Email: jana.leblova@fokusvysocina.cz
Adresa: Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod www.fokusvysocina.cz

Centra:

• Havlíčkův Brod
• Pelhřimov
• Jihlava
• Třebíč
• Žďár nad Sázavou
• Chrudim, region Hlinsko

Nevypusť duši

E-mailová poradna Nevypusť duši:
nevypustdusi.cz/poradna
nevypustdusi.cz

Linka Anabell

Telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
Telefon: 774 467 293

Nepanikař, z.s.

Aplikace: nepanikar.eu/aplikace-nepanikar
Poradna: nepanikar.eu/poradna/#formular
Chat: nepanikar.eu/chat
nepanikar.eu

Opatruj se

Národní ústav duševního zdraví
E-mail: opatrujse@nudz.cz
www.opatruj.se

Psychoportál

www.psychoportal.cz
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí
Telefon:116 006
www.116006.cz

Poruchy příjmu
potravy

FOKUS Vysočina

Centrum duševního zdraví
Mobil: 775 151 497
Email: jana.leblova@fokusvysocina.cz
Adresa: Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod www.fokusvysocina.cz

Centra:

• Havlíčkův Brod
• Pelhřimov
• Jihlava
• Třebíč
• Žďár nad Sázavou
• Chrudim, region Hlinsko

Centrum Anabell, z. ú.

Linka Anabell 774 467 293 – telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
posta@anabell.cz
Internetová poradna: iporadna@anabell.cz
Kontaktní centrum Praha: tel. 775 904 778
www.anabell.cz

E-clinic

Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, z.ú.
www.healthyandfree.cz
E-mail: info@ecinstitut.cz
Telefon: 775 715 478
ecinstitut.cz

Psychoterapeutické centrum Jihlava

Tel.:723 118 808 Email: info@psycholog-jihlava.cz Adresa: Havlíčkova 34a, Jihlava www.psycholog-jihlava.cz

Sebepoškozování

Psychoterapeutické centrum Jihlava

Tel.:723 118 808 Email: info@psycholog-jihlava.cz Adresa: Havlíčkova 34a, Jihlava www.psycholog-jihlava.cz

FOKUS Vysočina

Centrum duševního zdraví
Mobil: 775 151 497
Email: jana.leblova@fokusvysocina.cz
Adresa: Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod www.fokusvysocina.cz

Centra:

• Havlíčkův Brod
• Pelhřimov
• Jihlava
• Třebíč
• Žďár nad Sázavou
• Chrudim, region Hlinsko

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Týrání, zneužívání, zanedbávání

Psychocentrum

Manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o. Tel.: 567 215 532, 606 520 546 Email: ic.vysocina@psychocentrum.cz Adresa: Třída Legionářů 1468/36, 586 01, Jihlava www.psychocentrum.cz

Jihlava

Tel.: 731 873 408, 567 308 855
Email: poradna.ji@psychocentrum.cz Adresa: Pod Příkopem 4, Jihlava 586 01

Třebíč

Tel.: 568 846 500, 704 619 459 Email: poradna.tr@psychocentrum.cz Adresa: Karlovo náměstí 30/41, 674 01 Třebíč

Žďár nad Sázavou

Tel.: 566 621 404, 728 846 122
Email: poradna.zr@psychocentrum.cz
Adresa: Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Havlíčkův Brod

Tel.: 734 354 085
Email: poradna.hb@psychocentrum.cz Adresa: U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod

Pelhřimov

Tel.: 737 618 913 Email: poradna.pe@psychocentrum.cz Adresa: Pražská 127 (budova č. 2), 393 01 Pelhřimov

Poradna bílého kruhu bezpečí Jihlava

tel.: 606 631 551 Email: bkb.jihlava@bkb.cz Adresa: Žižkova 1683/13, 586 01 Jihlava www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/jihlava/

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

Dětství bez násilí

Centrum Locika, z. ú.
e-mail poradna@detstvibeznasili.cz.
Adresa: Umělecká 588/6, Praha 7, 17000
Chat: locika.neziskovky.com

Dětské krizové centrum

Krizové centrum telefon:  241 480 511,  777 664 672
E-mail: ambulance@ditekrize.cz
Adresa: Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk
Linka důvěry:  241 484 149,  777 715 215
www.ditekrize.cz

Bright Sky CZ

Nejste sami: praktická podpora a informace, jak reagovat na domácí násilí.
Mobilní aplikace dostupná v Google Play (Android) a App Store (Apple)
bright-sky.org

Šikana a kyberšikana

Poradna Minimalizace šikany (AISIS)

Telefon: 116 111
minimalizacesikany.cz/poradna

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
www.linkabezpeci.cz

Společenství proti šikaně

www.sikana.org

Poradna E-bezpečí

poradna.e-bezpeci.cz

Linka pomoci

(Dětské krizové centrum)
Telefon: 241 484 149, 777 715 215),
Internetová poradna: elinka.iporadna.cz

Závislosti

Kolpingovo dílo České republiky z. s.

Adresa: nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou www.kopling.cz

Adiktologická ambulance Kolping

Tel.: 608 816 721 Email: ambulance@kolping.cz Adresa: Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou www.ambulance.kolping.cz

Jemnice,protialkoholní protitoxikomanické a psychiatrické zařízení

Psychiatrická léčebna PATEB s.r.o. Tel.: 565 303 237 Detoxifikace: 568 450 728, nebo 565 303 237 Email: pateb@pateb.cz Adresa: Budějovická 625 675 31 Jemnice www.pateb.cz

Poradna pro nelátkové závislost

Oblastní charita Jihlava www.zavislostivysocina.cz

Žďár nad Sázavou

Tel.: 602 288 420 Email: anna.buchtikova@kolping.cz Adresa: budova Spektra, Žižkova 300/16, Žďár nad Sázavou

Jihlava

Tel.: 420 739 354 990 Email: martina.veznikova@jihlava.charita.cz Adresa: U Větrníku 17, Jihlava

Třebíč

Tel.: 733 611 743 Email: pavlina.siroka@trebic.charita.cz Adresa: Martinské náměstí 143/81, Třebíč

Bystřice nad Pernštejnem

Tel.: 602 288 420 Email: anna.buchtikova@kolping.cz Adresa: Masarykovo náměstí 15, Bystřice nad Pernštejnem

Havlíčkův Brod

Tel.: 601 112 379 Email: hana.komarkova@kolping.cz Adresa: Rolnický dům 4. patro, Nádražní 397, Havlíčkův Brod

Národní linka pro odvykání

AdiPoint, z.ú.: odvykání kouření, lékům, alkoholu, hraní, drogám, sociálním sítím
Telefon: 800 350 000
chciodvykat.cz

LGBT+

Transparent

E-mail: info@jsmetransparent.cz
E-mail podpůrné skupiny:
skupiny@jsmetransparent.cz
Online poradna s barvou ven:
www.sbarvouven.cz
www.jsmetransparent.cz

Prague Pride, z. s.

Telefon: 606 191 154
E-mail: office@praguepride.com
Adresa: Rybná 716/24 11000 Praha1
Poradna: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODX_4EWbdPQHhdR9VysFd0Ovw9dqNP0Jy9GTP2glDH5qvmw/viewform
www.praguepride.cz

Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z. s.

Tel.: 778 069 004
Email: poradna@proud.cz

Adresa: Mattioliho 3274/5, 106 00 Praha 10
www.proud.cz

Queer Geography, z. s.

Email: info@queergeography.cz Márova 2806/10, Praha 5 – Stodůlky, 155 00
lgbt-zdravi.cz/projekty-2

SEXHELP

Národní linka pro genderové a sexuální zdraví (Národní ústav pro duševní zdraví)
Tel.: 314 004 002
Problematika sexuálních preferencí a problema- tického sexuálního chování

Tel.: 317 071 668
Problematika sexuální orientace a genderové identity, která řeší problematiku spojenou
s LGBT+
Tel.: 14 004 003
Email: sexhelp@nudz.cz
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany sexhelplinka.cz