Kam pro pomoc?

V rámci přípravy a realizace projektu jsou síťovány organizace, které nabízejí v krajích služby v oblasti duševního zdraví a prevence rizikového chování. Ze získaných dat se postupně vytváří seznam organizací podle typu problémů.

Odborná pomoc

V průběhu konferencí mají studenti možnost se seznámit s lokálními odbornými institucemi, které se jednotlivých konferencí zúčastňují.

Pardubický kraj

Jsem v psychické nepohodě a potřebuji akutně pomoc. Cítím, že situaci sám nezvládnu a potřebuji stabilizovat. Mám sebevražedné myšlenky.

Krizová centra

Krizové centrum Pardubice

SPK-CENTRUM, o.p.s.
Tel.: 608 432 117
Email: kc.pardubice@skp-centrum.cz
Adresa: Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice www.skp-centrum.cz

Krizové centrum J. J. Pestalozziho

www.pestalozzi.cz

Chrudim

Tel.: 469 623 899
Email: kc@pestalozzi.cz
Adresa: Štěpánkova 108, 53701 Chrudim

Žamberk

Tel.: 725 838 127
Email: kcza@pestalozzi.cz
Adresa: Masarykovo náměstí, č.p. 86, 564 01 Žamberk

Svitavy

Tel.: 461 321 200
Email: kcsvi@pestalozzi.cz
Adresa: ul. Milady Horákové, č.p. 10, 568 02 Svitavy

Pomoc na telefonu, chatu a online

Linka důvěry Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 524 252
Skype: linka.duvery.uo
Email: napis@linkaduveryuo.cz
Adresa: Smetanova 470, 262 01 Ústí nad Orlicí www.linkaduveryuo.cz

Krizové linky poradny pro rodinu Pardubického kraje

Pardubice: 603 273 948
Chrudim: 601 344 852. Svitavy: 606 051 590
Ústí nad Orlicí: 733 522 278

Linka duševní tísně

Most k naději
Tel.: 476 701 444
Bezplatný skype tel.: ldt.most
Email: ldt.most@mostknadeji.cz www.mostknadeji.eu/linka-dusevni-tisne

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

Modrá linka

Pomoc v obtížných životních situacích pro děti i dospělé
Telefon: 608 902 410, 731 197 477
E-mail: help@modralinka.cz
Chat: chat.modralinka.cz
modralinka.cz

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Telefon pro problematiku rizik kyberprostoru: 778 510 510
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Linka pro rodinu a školu

(Cesta z krize)
Telefon: 116 000
E-mailové poradenství: 116000@cestazkrize.net
Kontaktní e-mail: info@ztracenedite.cz;
lucie.hermankova@cestazkrize.net
Chat: linkaztracenedite.cz/chat
linkaztracenedite.cz

SEXHELP

Národní linka pro genderové a sexuální zdraví (Národní ústav pro duševní zdraví)
Tel.: 314 004 002
Problematika sexuálních preferencí a problema- tického sexuálního chování

Tel.: 317 071 668
Problematika sexuální orientace a genderové identity, která řeší problematiku spojenou
s LGBT+
Tel.: 14 004 003
Email: sexhelp@nudz.cz
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany sexhelplinka.cz

Mám problém a hledám dlouhodobější odbornou pomoc.

Duševní zdraví

Centrum duševního zdraví Pardubice

Tel.: 777 454 573
Email: pdz-pce@pdz.cz
Adresa: Bělehradská 389, 530 09 Pardubice pdz.cz/centrum-dusevniho-zdravi-pardubice

Chrudim

Tel.: 774 915 755
Email: pdz-cr@pdz.cz
Adresa: Městský park 828 a Městský park 274, 537 01 Chrudim pdz.cz/stredisko-pece-o-dusevni-zdravi- -chrudim

Středisko péče o duševní zdraví Ústí nad Orlicí

Tel.: 465 381 521
Email: pdz-uo@pdz.cz

Adresa: Na Ostrově 1165, 562 01 Ústí nad Orlicí

Nemocnice Pardubického kraje

nempk.cz

Pardubická nemocnice

Všeobecná psychiatrická ambulance, tel.: 466 016 613
Ambulance pro léčbu závislostí,
tel.: 466 016 621 Sexuologická ordinace, tel.: 466 016 607 Adresa: Kyjevská 44, 53203 Pardubice

Svitavská nemocnice

Psychiatrická ambulance pro dospělé, tel.: 461 569 248
Psychologická ambulance pro dospělé, tel.: 461 569 129 /471

Psychologická ambulance pro děti a dorost, tel.: 461 569 47
E-mail: posta.svitavy@nempk.cz
Adresa: Kollárova 7, 568 25 Svitavy

Linka duševní tísně

Most k naději
Tel.: 476 701 444
Bezplatný skype tel.: ldt.most
Email: ldt.most@mostknadeji.cz www.mostknadeji.eu/linka-dusevni-tisne

Nevypusť duši

E-mailová poradna Nevypusť duši:
nevypustdusi.cz/poradna
nevypustdusi.cz

Linka Anabell

Telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
Telefon: 774 467 293

Nepanikař, z.s.

Aplikace: nepanikar.eu/aplikace-nepanikar
Poradna: nepanikar.eu/poradna/#formular
Chat: nepanikar.eu/chat
nepanikar.eu

Opatruj se

Národní ústav duševního zdraví
E-mail: opatrujse@nudz.cz
www.opatruj.se

Psychoportál

www.psychoportal.cz
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí
Telefon:116 006
www.116006.cz

Poruchy příjmu
potravy

Centrum psychiatrické péče s. r. o.

Tel.: 774 770 211
Email: pardubice@centrum-psych-pece.cz Adresa: Br. Veverkových 1030,530 02 Pardubice
www.centrum-psych-pece.cz

E-clinic

Institut pro studium, prevenci a léčbu poruch příjmu potravy a komorbidních onemocnění, z.ú.
www.healthyandfree.cz
E-mail: info@ecinstitut.cz
Telefon: 775 715 478
ecinstitut.cz

Centrum Anabell, z. ú.

Linka Anabell 774 467 293 – telefonická krizová pomoc pro problematiku spojenou s okruhem poruch přijmu potravy
posta@anabell.cz
Internetová poradna: iporadna@anabell.cz
Kontaktní centrum Praha: tel. 775 904 778
www.anabell.cz

Sebepoškozování

Krizové centrum Pardubice

SPK-CENTRUM, o.p.s.
Tel.: 608 432 117
Email: kc.pardubice@skp-centrum.cz
Adresa: Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice www.skp-centrum.cz

Krizové centrum J. J. Pestalozziho

www.pestalozzi.cz

Chrudim

Tel.: 469 623 899
Email: kc@pestalozzi.cz
Adresa: Štěpánkova 108, 53701 Chrudim

Žamberk

Tel.: 725 838 127
Email: kcza@pestalozzi.cz
Adresa: Masarykovo náměstí, č.p. 86, 564 01 Žamberk

Svitavy

Tel.: 461 321 200
Email: kcsvi@pestalozzi.cz
Adresa: ul. Milady Horákové, č.p. 10, 568 02 Svitavy

Linka bezpečí

Telefon: 116 111
E-mail: pomoc@linkabezpeci.cz
Chat: chat.linkabezpeci.cz
www.linkabezpeci.cz/pomoc

Linka důvěry

Dětské krizové centrum, z. s.
Telefon: 241 484 149 , 777 715 215
Internetové poradenství: problem@ditekrize.cz
Chat: elinka.internetporadna.cz
Skype Linka důvěry: ld_dkcon-line chat

Týrání, zneužívání, zanedbávání

Krizové centrum Pardubice

SPK-CENTRUM, o.p.s.
Tel.: 608 432 117
Email: kc.pardubice@skp-centrum.cz
Adresa: Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice www.skp-centrum.cz

Krizové centrum J. J. Pestalozziho

www.pestalozzi.cz

Chrudim

Tel.: 469 623 899
Email: kc@pestalozzi.cz
Adresa: Štěpánkova 108, 53701 Chrudim

Žamberk

Tel.: 725 838 127
Email: kcza@pestalozzi.cz
Adresa: Masarykovo náměstí, č.p. 86, 564 01 Žamberk

Svitavy

Tel.: 461 321 200
Email: kcsvi@pestalozzi.cz
Adresa: ul. Milady Horákové, č.p. 10, 568 02 Svitavy

Bílý kruh bezpečí Pardubice

Tel.: 732 923 462
Email: bkb.pardubice@bkb.cz
Adresa: 17. listopadu 237, 530 02 Pardubice www.bkb.cz/kontakt/ceska-republika/ pardubice

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí

Tel.: 116 006
www.116006.cz

Dětství bez násilí

Centrum Locika, z. ú.
e-mail poradna@detstvibeznasili.cz.
Adresa: Umělecká 588/6, Praha 7, 17000
Chat: locika.neziskovky.com

Dětské krizové centrum

Krizové centrum telefon:  241 480 511,  777 664 672
E-mail: ambulance@ditekrize.cz
Adresa: Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk
Linka důvěry:  241 484 149,  777 715 215
www.ditekrize.cz

Bright Sky CZ

Nejste sami: praktická podpora a informace, jak reagovat na domácí násilí.
Mobilní aplikace dostupná v Google Play (Android) a App Store (Apple)
bright-sky.org

Šikana a kyberšikana

Centrum primární prevence Pardubického kraje

Tel.: 734 319 992
Email: denisa.sustkova@os-semiramis.cz Adresa: Chemiků 129, 530 09 Pardubice www.os-semiramis.cz

Poradna Minimalizace šikany (AISIS)

Telefon: 116 111
minimalizacesikany.cz/poradna

Poradna E-bezpečí

poradna.e-bezpeci.cz

Společenství proti šikaně

www.sikana.org

Linka pomoci

(Dětské krizové centrum)
Telefon: 241 484 149, 777 715 215),
Internetová poradna: elinka.iporadna.cz

Závislosti

Adiktologické centrum poradenství a terapie (LAXUS, z. ú.)

Ambulantní program
Tel.: 733 734 912

Adresa: Jana Palacha 1552, Pardubice, 530 02 www.laxus.cz/adicentrum-pardubice

Ambulantní centrum Pardubice (LAXUS, z. ú.)

Hazardní hráčství
Tel.: 734 316 540. Adresa: Jana Palacha 1552, Pardubice, 530 02 www.laxus.cz

Kontaktní a poradenské centrum Pardubice (LAXUS, z. ú.)

Kontaktní centrum
Tel.: 734 316 539. Adresa: Češkova 2701, Pardubice, 530 02 www.laxus.cz/kpc-pardubice

Pardubická nemocnice

Ambulance pro léčbu závislostí
Tel.: 466 016 621 Adresa: Kyjevská 44, 53203 Pardubice nempk.cz

Národní linka pro odvykání

AdiPoint, z.ú.: odvykání kouření, lékům, alkoholu, hraní, drogám, sociálním sítím
Telefon: 800 350 000
chciodvykat.cz

LGBT+

SEXHELP

Národní linka pro genderové a sexuální zdraví (Národní ústav pro duševní zdraví)
Tel.: 314 004 002
Problematika sexuálních preferencí a problema- tického sexuálního chování

Tel.: 317 071 668
Problematika sexuální orientace a genderové identity, která řeší problematiku spojenou
s LGBT+
Tel.: 14 004 003
Email: sexhelp@nudz.cz
Adresa: Topolová 748, 250 67 Klecany sexhelplinka.cz

Transparent

E-mail: info@jsmetransparent.cz
E-mail podpůrné skupiny:
skupiny@jsmetransparent.cz
Online poradna s barvou ven:
www.sbarvouven.cz
www.jsmetransparent.cz

Prague Pride, z. s.

Telefon: 606 191 154
E-mail: office@praguepride.com
Adresa: Rybná 716/24 11000 Praha1
Poradna: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdODX_4EWbdPQHhdR9VysFd0Ovw9dqNP0Jy9GTP2glDH5qvmw/viewform
www.praguepride.cz

Queer Geography, z. s.

Email: info@queergeography.cz Márova 2806/10, Praha 5 – Stodůlky, 155 00
lgbt-zdravi.cz/projekty-2